Ostatné služby

Ostatné služby

 • výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení pre ochranné stavby civilnej ochrany

 • vypracúvanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva

 • vypracúvanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

 • vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností

 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu

 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

 • prípravné práce k realizácii stavby

 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien

 • čistiace a upratovacie služby

 • sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

 

"OCHRANA OBYVATEĽSTVA – Prvoradá úloha"