odborné prehliadky, dodávky, údržba

Odborné obhliadky, opravy a rekonštrukcie vodného hospodárstva v ochranných stavbách CO

 • odborná obhliadka a preskúšanie vodného hospodárstva

od 150 €

 • repasie ručných kompresorov

od 245 €

 • repasie ručných kalových čerpadiel Lila/Sigma

od 155 €

 • repasie elektrických kalových čerpadiel podľa typu

od 130 €

 • repasie vodných nádrží podľa typu

od 130 €

 • kompletné rekonštrukcie rozvodov vody a kanalizácie

podľa spracovaného rozpočtu

 

Dodávky, údržba

 • komplexné dodávky vzduchotechnických zariadení FVZ-DVÚ vrátane montážnych prác pre ochranné stavby CO (úkryty)

podľa spracovaného rozpočtu

 • vykonávanie stálej obsluhy a údržby v odolných úkrytoch CO v rozsahu predpisov pre obsluhu a údržbu FVZ

110,00 €/mesiac

 • zabezpečovanie havarijnej služby a pracovnej pohotovosti v chránených objektoch a ochranných stavbách CO

od 8,00 €/hod.

 • zabezpečenie spohotovenia odolných a plynotesných úkrytov CO a ich uvádzanie do ochrannej prevádzky

podľa druhu ochrannej stavby

 • zabezpečovanie údržby materiálu civilnej ochrany a prostriedkov individuálnej ochrany zamestnancov

podľa dohody

 • dodávka, montáž a zaškolenie obsluhy malých filtračných a ventilačných zariadení FVZ 100 typ 60 vhodných pre individuálnu zástavbu

od 6500 €

 

"OCHRANA OBYVATEĽSTVA – Prvoradá úloha"