revízie

Revízia filtračného a ventilačného zariadenia

 • STOÚ FVZ 100

typ 60

 

 • STOÚ FVZ 200c, 300c

typ 60

typ 55

 • STOÚ FVZ 300b

typ 60

typ 55

 • STOÚ FVZ 300a

typ 60

typ 55

 • STOÚ FVZ 1000a

typ 60

typ 56

 

 

 

 

 

 • STOÚ DVÚ-FVZ 300/1500-SPRÚ

 • STOÚ DVÚ-FVZ 900/4500-SPRÚ

 • STOÚ DVÚ-FVZ 600/3000-SPRÚ

 • STOÚ DVÚ-FVZ 1200/6000-SPRÚ

 • GO - opravy ventilátorov VA 300/60

 • GO - opravy ventilátorov VA 300/55

 

Revízie filtrov

 • hrubé prachové filtre

HPF

300 typ. č. 2-1

 • jemné prachové filtre

JP

300 typ. č. 2-2

 • predfilter

PF

300/500 VCHU 156-69

 • kolektívne filtre

KF

75-100 typ. č. 2-4

 • kolektívne filtre

KF

150/200 typ. č. 301

 • kolektívne filtre

KF

1000 M

 • regeneračná patróna

RP

100 VCHU 78-60

 • pohlcovač

P1

náplň do RP 100 - 40kg

 

 

Ostatné revízie

 • revízie a technické prehliadky elektrocentrál, dieselagregátov

od 1000 €

 • revízie elektroinštalácie v ochranných stavbách CO

od 100 €

 • revízie a opravy hasiacich zariadení

od 15 €

 • odborné prehliadky vodného hospodárstva

od 100 €

 • revízia, servis, uskladnenie, repasie a likvidácia špeciálnych filtrov

od 70 €

 • stavebnotechnický prieskum ochranných stavieb CO

od 130 €

 

 

 

 

 

"OCHRANA OBYVATEĽSTVA – Prvoradá úloha"