všeobecné

Všeobecné

  • ručný plynotesný uzáver (RPU) DN 160 – 630

od 2000 €

  • plynotesné dvere a poklopy D 05 -7,5

od 1300 €

  • stenový vložkový filter pre čiastočnú filtroventiláciu

od 1800 €

  • výroba oplotenia, brán a zabezpečovacích systémov pre ochranné stavby CO

v zmysle projektovej dokumentácie od renomovanej Švajčiarskej firmy

 

"OCHRANA OBYVATEĽSTVA – Prvoradá úloha"