FVZ typ 60

Náhradné diely pre FVZ typ 60

 • VA 300 typ 1-1

od 3000 €

 • zátky na meranie pretlakov t .č. 6-4

od 65 €.

 • elektromotor 0,75 kWA pre VA 300

od 60 €

 • nátrubok pre meranie odporu typ č. 6-2

od 42 €.

 • pryžový spoj dilatačný DN 100, 125, 200

od 150 €

 • merač množstva vzduchu pre 300 m3/h 7-3

70 €

 • pryžový spoj plynotesný DN 100, 125, 150

od 150 €

 • merač množstva vzduchu pre 1000 m3/h 7-4

120 €

 • TUKM 300 typ č. 5-4

od 800 €

 • merač pretlaku typ č. 7-2

od 42 €

 • ľahký plynotesný uzáver (ĽPU) 100, 300/60

od 250 € vrátane múrovej trubky

 • rohová polica typ č. 26-5

od 40 €

 • ťažký plynotesný uzáver (TPU) 100, 300/55

od 350 €

 • plynotesné klapky DN 150, 200

od 1700 €

 • elektrický ohrievač vzduchu t. č. 4-3, t. č. 4-6

od 800 €

 

 

 

"OCHRANA OBYVATEĽSTVA – Prvoradá úloha"