FVZ 300a, b, c typ 55

Náhradné diely pre FVZ 300a, b, c typ 55

 • VA 300

od 3000 €

 • elektromotor 0,75 kWA pre VA 300

od 60 €

 • pryžové spoje pre FVZ typ 55 DN 100, 125, 150

od 20 €

 • dvojitý rohový uzáver (DRU)

od 400 €

 • ťažký rohový uzáver (TRU)

od 250 €

 • ľahký plynotesný uzáver (ĽPU)

od 250 € vrátane múrovej trubky

 • ťažký plynotesný uzáver (TPU) 100, 300/55

od 350 €

 • gumové tesnenie na dvere a poklopy

od 80 €

 • sťahovacie pásky 0,8x16 a 0,6x9

od 35 €

 • pryžová hadička DN 5/7

od 12 €

 • prepojovacie tvarovky ku KF 100

od 1300 €

 

"OCHRANA OBYVATEĽSTVA – Prvoradá úloha"